Ταινίες

Μια σπονδυλωτή ταινία για την σπατάλη και του που αυτή οδηγεί.
Η μικρού μήκους ταινία έχει φτιαχτεί από την ομάδα του Εργαστηρίου Σκίτσου Χανίων "+anima", και είναι αποτέλεσμα μικτής τεχνικής (pixilation, cut-out, digital, claymation)