Ταινίες

Ο μύθος του Ηρακλή και της Λερναίας Ύδρας, από τους μικρούς μαθητές του Εργαστηρίου Σκίτσου Χανίων.