Μαθήματα

Στο Εργαστήριο Σκίτσου Χανίων πραγματοποιούνται τμήματα ενηλίκων αλλά και παιδικά, σε 3μηνους και 6μηνους κύκλους.

Διδάσκεται Σκίτσο, Κόμικ και Κινούμενο Σχέδιο. Σκοπός των μαθημάτων είναι, μέσα από τη θεωρία αλλά και τις πρακτικές ασκήσεις, οι συμμετέχοντες θα φτιάξουν τις δικές του γελοιογραφίες, ιστορίες κόμικ, αλλά και μικρά βίντεο κινουμένων σχεδίων. Για την παρακολούθηση των μαθημάτων, δεν απαιτείται κάποια προηγούμενη γνώση.

Ενδεικτικά μερικά στοιχεία με τα οποία ασχολούμαστε στα μαθήματα είναι :

  • Εισαγωγή στο Σκίτσο, Γραμμοσκιάσεις
  • Πρόσωπο - Εκφράσεις, Φιγούρα - Πόζα
  • Βασικές αρχές κινουμένου σχεδιου
  • Τεχνικές στο κινούμενο σχέδιο
  • Βασικές αρχές στο κόμικ
  • Σενάριο - Storyboard
  • Χρώμα - Ακουαρέλα - Μελάνι - Μικτές Τεχνικές
  • Ασκήσεις δημιουργικότητας
  • Ψηφιακή επεξεργασία - Photoshop - Premiere

Επιλογή από τα έργα των μαθητών, τόσο του τμήματος ενηλίκων, όσο και του παιδικού, που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια των μαθημάτων, συμμετέχουν στην ετήσια Έκθεση Σκίτσου Χανίων.